ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı

Hastanemizde hafta içi gece 24:00 a kadar acil nöbet hizmeti verilmektedir.Hafta sonları ise 09:00-17:00 saatleri arasında acil nöbet hizmeti verilmektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi
Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi
    SKS Kalite Yönetimi » Eğitim Planı »   

 

 

 

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU

BAYBURT İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

BAYBURT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

 

 

BAYBURT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

2017 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

DOKÜMAN KODU

YAYIN TARİHİ

REVİZYON NO

REVİZYON TARİHİ

SAYFA

YÖN.PL.04

01.01.2014

1

         02.01.2017

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANLANAN AY

PLANLANAN TARİH

PLANLANAN KONU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN KİME VERİLECEĞİ

EĞİTİMİ KİMİN VERECEĞİ

ŞUBAT

22.02.2017

 

1:Kesici Delici Alet Yaralanması

 

 

Yaralanmalarda Yapılması Gerekenler ve Korunma Yolları

 

Tüm personel

HALİME DÖNER

Hemşire

ŞUBAT

22.02.2017

 

2:Sağlık Tarama Programı ve Risk Yönetimi

 

Çalışanlara Sağlık Tarama Programının Uygulanışı ve Önemi

 

Tüm personel

HALİME DÖNER

Hemşire

ŞUBAT

22.02.2017

 

3:Meslek Hastalıkları ve Hukuki  Sonuçları

 

Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçları Eğitimi

 

Tüm personel

HALİME DÖNER

Hemşire

ŞUBAT

22.02.2017

 

4:Kişisel Koruyu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Çalışanlara Güvenli Ortam Oluşturulması ve KKE Kullanımını Öğretmek

 

Tüm personel

HALİME DÖNER

Hemşire

ŞUBAT

23.02.2017

 

El Hijyeni

Sağlık Personeline

Hastane Enfeksiyonlarında

Çapraz Bulaşımın Önlenmesinde El Hijyeninin Önemini Hatırlatmak

 

Tüm personel

DT.EDA AÇIKGÖZOĞLU

Diş Hekimi

ŞUBAT

23.02.2017

  İlaç Güvenliği ve İlaçlarda Advers Etki Bildirimi

Güvenli Cerrahi ve İlaç Güvenliği Eğitimi ve Beklenmeyen İlaç Etkilerinin Bildirimi

 

Tüm  Personel

DT.EDA AÇIKGÖZOĞLU

Diş Hekimi

ŞUBAT

22.02.2017

 

Hasta Transferi ve Hasta Düşmelerİ

Hasta Transferi ve Hasta Düşmeleri Eğitimi

 

Tüm  Personel

HALİME DÖNER

Hemşire

 

 

PLANLANAN  AY

 

PLANLANAN TARİH

 

PLANLANAN KONU

 

EĞİTİMİN AMACI

 

EĞİTİMİN KİME VERİLECEĞİ

 

EĞİTİMİ  KİMİN  VERECEĞİ

ŞUBAT

22.02.2017

Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması

 

 

Tüm  Personel

SONGÜL KELEŞ

Kalite Birim Çalışanı

 

ŞUBAT

23.02.2017

Mobing,Mobingle Mücadelede Hukuksal Haklar

 

Tüm  Personel

SONGÜL KELEŞ

Kalite Birim Çalışanı

ŞUBAT

23.02.2017

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları Konusunda Bilgilenmek

Tüm  Personel

SONGÜL KELEŞ

Kalite Birim Çalışanı

ŞUBAT

23.02.2017

Hasta Memnuniyeti

Memnuniyet Nasıl Artırılır?

Tüm  Personel

SONGÜL KELEŞ

Kalite Birim Çalışanı

ŞUBAT

23.02.2017

Bilgi Güvenliği ve MHRS

 

Tüm  Personel

SONGÜL KELEŞ

Kalite Birim Çalışanı

ŞUBAT

23.02.2017

Yönlendirme Hizmeti

 

Danışma Karşılama Hizmeti veren Personel

SONGÜL KELEŞ

Kalite Birim Çalışanı

ŞUBAT

24.02.2017

Etik ve Stres Yönetimi

Hasta Hakları Nelerdir?

Tüm  Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

ŞUBAT

24.02.2017

Kurum İçi İletişim

Kurum içinde sağlıklı iletişim kurmak

Tüm  Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

ŞUBAT

24.02.2017

Tükenmişlik Sendromu

 

Tüm  Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

ŞUBAT

27.02.2017

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Hastane Enfeksiyonları ve Önemi

Çalışanlara Steril Alet ve Malzemenin Nasıl Kullanılacağı ve Sterilizasyon ,Dezenfeksiyon Devamlılığının Sağlanmasını

 

Tüm  Personel

HALİME DÖNER

Hemşire

 

 

 

PLANLANAN  AY

 

PLANLANAN TARİH

 

PLANLANAN  KONU

 

EĞİTİMİN AMACI

 

EĞİTİMİN KİME VERİLECEĞİ

 

EĞİTİMİ KİMİN VERECEĞİ

 

ŞUBAT

27.02.2017

İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler

İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler Eğitimi

 

Tüm  Personel

HALİME DÖNER

Hemşire

 

ŞUBAT

27.02.2017

Enfeksiyon Hemşireliği Eğitim Programı ve Cerrahi Alan Enfeksiyonları

Enfeksiyon Hemşireliği Eğitimi

Tüm  Personel

HALİME DÖNER

Hemşire

 

ŞUBAT

27.02.2017

 

Çalışan Hakları Genelgesi ,Beyaz Kod

 

Çalışan Güvenliğini Sağlamak

 

Tüm  Personel

HALİME DÖNER

Hemşire

 

ŞUBAT

27.02.2017

 

Çalışan Hakları Genelgesi

 

 

Tüm  Personel

HALİME DÖNER

Hemşire

ŞUBAT

27.02.2017

 

Mavi Kod,Pembe Kod

Acil Çağrılarda Neler Yapılacağını Öğrenmek

 

Tüm  Personel

HALİME DÖNER

Hemşire

 

ŞUBAT

28.02.2017

Temel Yaşam Desteği ve NRP(neonatal resüsitasyon programı)

 İlk Müdahalenin Önemi Yapılması Gerekenler

Tüm  Personel

DR.ANIL ERKAN

Uzman Hekim

 

ŞUBAT

28.02.2017

Çilyad (çocuklarda ileri yaşam desteği)

İlk Müdahalenin Önemi ve Kullanılan İlaç ve Malzemeler Nelerdir Öğrenmek

Tüm  Personel

DR.ANIL ERKAN

Uzman Hekim

 

ŞUBAT

28.02.2017

İleri yaşam desteği

İlk müdahelenin önemi ve yapılması gerekenler

Tüm  Personel

DR.ANIL ERKAN

Uzman Hekim

 

ŞUBAT

28.02.2017

 

Atık Yönetimi

Hastanede Oluşan Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması

Tüm  Personel

HALİME DÖNER

Hemşire

 

PLANLANAN AY

PLANLANAN TARİH

PLANLANAN KONU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN KİME VERİLECEĞİ

EĞİTİMİ KİMİN VERECEĞİ

 

 

MART

 

20.03.2017

 

ADSM Temizlik Prosedürü

 

ADSM Temizlik İşleyişini

 

Temizlik Personeli

 

SONGÜL KELEŞ

Kalite Birim Çalışanı

 

 

MART

 

21.03.2017

Acil Durum ve Afet Yönetimi

 

Tüm Personel

 

ÖMER ERGÜN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

 

 

MART

 

21.03.2017

Yangın

Söndürücü ve Kullanımı

Yangın

Söndürücü ve Kullanımı Eğitimi

Tüm  Personel

 

ÖMER ERGÜN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

 

 

MART

 

23.03.2017

 

Kişiler Arası İletişim

 

Kişiler Arası İletişim Eğitimi

 

Tüm Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

 

        

 MART

 

23.03.2017

Öfke Kontrolü

Öfke Kontrolü Eğitimi

 

Tüm Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

 

            

 MART

 

23.03.2017

Profesyonel İmaj

Profesyonel İmaj Eğitimi

 

Tüm Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

 

 

 MART

 

23.03.2017

Stres Yönetimi ve Tükenmişlik Sendromu

Stres Yönetimi ve Tükenmişlik Sendromu eğitimi

Tüm Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

 

       

MART

 

23.03.2017

 

Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve Beden Dili

 

Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve Beden Dili Eğitimi

 

Tüm Personel

 

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

 

 

MART

 

23.03.2017

Genel Hasta Psikolojisi ve davranışı

Genel Hasta Psikolojisi ve davranışı Eğitimi

Tüm Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANLANAN  AY

 

PLANLANAN TARİH

 

PLANLANAN  KONU

 

EĞİTİMİN AMACI

 

EĞİTİMİN KİME VERİLECEĞİ

 

EĞİTİMİ KİMİN VERECEĞİ

 

MART

23.03.2017

Görgü Kuralları,Grup Takım ve Ekip Çalışması

 

Tüm Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

 

EYLÜL

27.09.2017

Mobing ,Mobingle Mücadelede Hukuksal Haklar

 

Tüm Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

 

EYLÜL

27.09.2017

Kurum içi İletişim

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

Tüm Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

EYLÜL

27.09.2017

Etik ve Stres Yönetimi

Stresle Başa Çıkma

Tüm Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

        

 EYLÜL

27.09.2017

Tükenmişlik Sendromu

 

 

 

Tüm Personel

YALÇIN KIRMIZIOĞLU

Psikolog

 

EYLÜL

28.09.2017

 

Protez Transfer Süreci

 

Protez Transferinde Görevli Personel

EBRU YÜKSEL

Diş Protez Teknisyeni

 

EYLÜL

28.09.2017

Tıbbi Sarf Malzemelerde Beklenmeyen Etkilerin ve Hatalı Ürünlerin Takip Edilmesi

 

Sağlık çalışanları ve Diş Klinik Yardımcı Personeli

ERDAL MERCAN

Depo Sorumlusu

 

EYLÜL

28.09.2017

Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti ve Gizliliği

 

Tüm Personel

SONGÜL KELEŞ

Kalite Birim Çalışanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

               HAZIRLAYAN

        KONTROL EDEN

             ONAYLAYAN

Kalite Birim Çalışanı

Kalite Yönetim Direktörü

                               ADSM Yöneticisi


  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

İ